Møteplan 2. halvår 2017
Møteplan 2. halvår 2017 
Kommunestyret:25.08 (felles kommunestyremøte med Stordal), 14.09, 26.10, 23.11, 14.12.
Formannskapet/planutvalet:28.08, 25.09, 16.10, 06.11, 27.11, 18.12.
Møtestart kl 17.00 om ikkje anna er avtalt.