Helse

Norddal kommune skal ha ei godt utbygd helseteneste som sikrar brukarar i alle aldrar uavhengig av funksjonsevne eit breitt spekter av tenester.

Helsetenester i Norddal kommune:

•Medisinsk naudnummer
•Legeteneste
•Vaktsentral
•Ambulanseteneste
•Helsesekretær
•Psykiatri
•Jordmor
•Helsesøster
•Fysio- ergoterapiteneste
•Samhandlingsgruppe
•Aktuelt
•Informasjon

Landsdekkande legevaktnummer: 116 117

Ved akutt situasjon - ring 113

Ring 113. Snakk roleg og gje opplysningar i denne rekkefølgjen:
1. Namn, adresse, kommune
2. Oppgi telefonnummeret du ringer frå
3. Forklar situasjonen

For døve: Ring 1412 - medisinsk naudnummer til teksttelefonen

Publisert av Aud Lindis Ødegaard. Sist endra 21.12.2015
Publisert 26.04.2017
Stikk UT!-banner.jpg

Stikk UT! startar 1. mai. Dette er eit elektronisk system for turregistrering, der målet er turglede og naturopplevingar. Norddal er med!

Publisert 26.04.2017
helse.jpg

 Norddal Kommunelegekontor har teke i bruk HELSERESPONS

Dette er ei nettbasert løysing der henvendelsar frå pasientar kan behandlast og besvarast enkelt og effektivt.

Ein kan via SMS, APP eller nettside bestille timar og reseptar samt at du på heimesida vår vil få informasjon vedrørande helseavdelinga.

Publisert 20.10.2016
hpv-jenter-studier.jpg

Alle kvinner fødd 1991 og seinare får frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet vert i november 2016. Vaksinen vert anbefalt til unge kvinner for å førebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft som fylgje av HPV-infeksjon. 

Publisert 21.06.2016
Logo Nav

I veke 28 – 30 er publikumsmottak i NAV Storfjorden, Norddal stengt. Brukarar kan kontakte NAV på tlf 55 55 33 33, pr post: NAV Storfjorden, Postboks 114, 6211 Valldal. Ein kan oppsøke publikumsmottak i Ørskog, veke 29 og 30; onsdag og fredag kl 10-15,
i Skodje i veke 28-30; måndag, onsdag og fredag kl 10-15.

 

Publisert 10.05.2016
Tur til Raudhammaren

Legg aktiviteten inn i kvardagssrutinene. Dette melder Helsedirektoratet i samband med verdas aktivitetsdag 10. mai. Dagen blir brukt til å inspirere til fysisk aktivitet over heile verda.